Kommunernes Skolebiblioteksforening
I forbindelse med fejringen af Folkeskolens 200 års jubilæum i 2014 har Kommunernes Skolebiblioteksforening udgivet bogen Fra bogsamling til pædagogisk læringscenter. Skolebiblioteket gennem 200 år. Bogen gennemgår via udvalgte citater fra foreningens udgivelser siden 1942 og enkelte andre kilder den historieske udvikling og nogle af årsagerne hertil, siden Frederik den Sjette underskrev de første skolelove i 1814 til den nye bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre blev lanceret. Dermed markerer den samtidig med den historiske redegørelse overgangen fra gammelt til nyt.

Bogen blev frigivet ved et festligt lille arrangement på Kommunernes Skolebiblioteksforenings 81 års fødselsdag den 16. december 2014. Nedenstående bringes nogle billeder fra begivenheden. Læs også landsformand Liselotte Hillestrøms frigivelsestale her.

Bogen kan bestilles under menupunktet "Udgivelser"

          

  

    

   
Copyright © 2007 Kommunernes Skolebiblioteksforening