Kommunernes Skolebiblioteksforening
Kommunernes Skolebiblioteksforening er en landspolitisk interesseorganisation, som altid arbejder for at sætte skolebiblioteket, de pædagogiske læringscentre, højt på dagsordenen.

I 2014 vil vi blandt andet sætte fokus på :

 • Skolebiblioteket som skolens vindue til verden.
 • Ny Nordisk Skole.
 • Kultur som løftestang i folkeskolen - kulturelle institutioner som samarbejdspartnere.
 • Den internationale dimension i skolen.
 • Nordisk samarbejde mellem kulturskoler med skolebiblioteket som tovholder.
 • Bevægelse og institutionelt samarbejde som redskab for bedre skolestart.
 • Formidling af viden og gode ideer fra skole til skole.
 • At udgive inspirationsmateriale til udvikling af fremtidens pædagogiske læringscentre.

Kommunernes Skolebiblioteksforening indbyder til årsmøde i Fængselsmuseet i Horsens. Klik på billedet for at se programmet. Tilmelding kan finde sted her.
Børn & Bøger nr. 2 er gaden med en ny række spændende artikler. Klik på billedet for at se indholdsfortegnelsen.

 
   

Kommunernes Skolebiblioteksforening, VIA UC og forlaget Høst & Søn/Rosinante har med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker i 2012-2013 gennemført projekterne "Litteraturlæsning med nye medier - fra e-bog til i-bog" og "Fra læselyst til litteraturlyst - skønlitteratur på skærm". Erfaringerne fra projekterne og følgeforsker Mie Buhls afsluttende artikler er samlet i publikationen "Bevægende børnelitteratur - Udviklingsprojekt afslører digital læselyst". Udgivelsen vil blive udsendt i trykt for til uddeling på alle folkeskoler i Danmark. Klik på billedet for at åbne som PDF. Læs også mere på projektsiderne http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/litteraturlaesning-med-nye-medier-fra-e-bog-til-i-bog og http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/fra-laeselyst-til-litteraturlyst-skonlitteratur-pa-skaerm, hvor der også blandt andet kan ses film fra projektgennemførelsen og slides fra afslutningskonferencen.


Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris 2013 ved Edvard Pedersens Biblioteksfond blev uddelt den 30. september i Horsens. Prisen, der fra og med 2013 er hævet til 30.000,- kr., gik til Benni Bødker. Læs prisoverrækkelsestalen her. Overrækkelsen fandt sted i forbindelse med foreningens årlige litteraturkonference, der afholdes i samarbejde med forlagene Gyldendal, Carlsen og Rosinante og co. I år deltog forlaget Alvilda, der står bag den prisvindende bog, på konferencen i København i stedet for Gyldendal. Forlagenes PowerPoint præsentationer kan ses under punktet Konferencer.
De integrerede biblioteker med lokalefællesskab er blevet sat på Danmarkskortet.
Se og læs mere under menupunktet "Integrerede biblioteker".

 

Kommunernes Skolebiblioteksforening afholdt sit 80-års jubilæumsårsmøde fredag den 3. maj 2013 i Festsalen på Københavns Rådhus. På programmet var blandt andet børne- og undervisningsminister Christine Antorini, der frigav foreningens nye udgivelse Bagtanker - Find nøglen til inklusion. Klik på årsmødebilledet for at læse mere om årsmødet. Publikationen vil snart blive udsendt. Se indholdsfortegnelsen og børne- og undervisningsminister Christine Antorinis forord ved at klikke på billedet.
Se video med klip fra Christine Antorinis frigivelse af publikationen her.

  

Samtidig blev prisen Årets Skolebibliotek uddelt for 6. gang. Prisen gik til Falkenborgskolen i Frederikssund. Klik på billedet for at læse mere om prisoverrækkelsen.Læs også alle de spændende artikler i Skolebiblioteksårbog 2012. Klik på billedet for at se indholdsfortegnelsen eller læs forordet her.


Gratis udstilling

I forbindelse med Kommunernes Skolebiblioteksforenings projekt Læsning med nye medier - fre e-bog til i-bog vil bogen TAVS blive forvandlet til en interaktiv bog. Bogen, som indtil videre findes i papirudgave er inspireret af japansk Manga, og forfatterne bag den har lavet en vandreudstilling, der kan lånes gratis. Læs mere her. Foreningen formidler udstillingen i samarbejde med forfatter Camilla Hübbe og illustrator Rasmus Meisler.


I 2013 vil vi også:

 • Udgive "Børn & Bøger" og "Skolebiblioteksårbog"
 • Mødes med både lokalepolikere og medlemmer af Folketinget for at tale om skolebibliotekets fremtid.
 • Samarbejde bredt med både offentlige og private aktører på uddannelseområdet og inden for det kulturelle felt.
 • Mødes med fagfolk, der er i front, når det gælder udvikling af fremtidens folkeskole.
 • Arbejde for en ny bekendtgørelse, der fremmer udvikling og løfter ambitionerne for det pædagogiske læringscenter.
 • Sætte fokus på den enkelte kommunes udfordringer gennem dialog og samarbejde.
 • Indhente data om struktur og drift af integrerede biblioteker.
 • Se på mulighederne i Ny Nordisk Skole.
 • Bringe nyheder om skolebiblioteksvirksomhed i både ind- og udland.
 • Uddele prisen Årets Skolebibliotek.
 • Afholde endnu en konference om Litteraturens ansigt.
 • Uddele Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris ved Edvard Pedersens Biblioteksfond.

  

 
Copyright © 2007 Kommunernes Skolebiblioteksforening - Hjemmesider, designs og programering fra pagedesign.dk