Kommunernes Skolebiblioteksforening

Udgivelser til download

Udgivelserne her på siden er enten kun udgivet i en web-udgave eller er udsolgte og kan derfor ikke længere bestilles. Alle udgivelserne kan frit downloades og benyttes. Al copyright tilhører dog Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre. 

FRA KÆLDER TIL KVIST

 

Fremtidens skolebibliotek - det pædagogiske læringscenter er for alle. Inklusion er et vigtigt omdrejningspunkt og en proces, læringscentret spiller en vigtig rolle i. Det skal sørge for tilgængelighed, integrere digitale læringsressourcer og yde vejledning til elever og lærere.

Denne publikation er et katalog med en række visuelle eksempler på skolebibliotekets muligheder for at understøtte inklusion af flere elever i Folkeskolen. Kataloget kan give inspiration til både indretning, detaljer og fremme af digitale hjælpe- og læringsmidler.

Hent som pdf fil her

Publikationen kan også bestilles i en trykt udgave under udgivelser.

Med støtte fra Edvard Pedersens Biblioteksfond er også udgivet en mindre og lettere udgave af kataloget, som kan downloades her.

 


KUNST OG KULTUR I SKOLEBIBLIOTEKET

 

I denne publikation kan man blive inspireret af de erfaringer de fire skoler Vestervang Skole, Viborg og Bøgeskovskolen, Viborg, Lindehøjskolen, Herlev og Kirsebærhavens Skole i København har gjort sig i forbindelse med projektet "Skolebiblioteket og praktisk-musiske fag", som blev afviklet i skoleåret 2009/2010

Hent som pdf fil her

Publikationen fås kun til download

 


 

NATUR I SKOLEBIBLIOTEKET

 

 

I denne publikation kan man blive inspireret af de erfaringer de fire skoler Gjellerupskolen, Møldrup Skole, H.C. Andersen skolen og Munkekærskolen har gjort sig i forbindelse med de to-årige projekt "Skolebiblioteket og naturfag"

Hent som pdf fil her

Publikationen er desværre udsolgt og kan derfor ikke længere bestilles

 

 


 

 

BØRNENE SKAL HA' LYST TIL OS

 

I denne publikation kan man blive inspireret af de erfaringer med nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebiblioteker, som fire kommuner landet over har gjort sig i projektet Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebiblioteker.

Hent som PDF-fil her.

Publikationen kan bestilles i fysisk form på Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside www.dbf.dk

 


 

  SKOLEBIBLIOTEKET & KVALITETSRAPPORTEN

               

Kvalitetsrapporten er et værktøj udviklet for at give politikere bedre indblik i kommunens skoler og det samlede skolevæsen. Kvalitetsrapporten skal fremme dialogen og systimatisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling samt give åbenhed om skolevæsnets kvalitet.

Skolebiblioteket er en naturlig del af dette arbejde, og hermed giver Kommunernes Skolebiblioteksforening tre forslag til, hvordan skolebiblioteket kan integreres i kvalitetsrapporten.

 

Hent som PDF-fil her.

  


SKOLEBIBLIOTEKET & STYRELSESVEDTÆGTEN 

  
               

Skolebiblioteket er en naturlig del af enhver styrelsesvedtægt, men ved at definere. hvilken form for skolebiblioteksvirksomhed, man ønsker, kan man nå meget længere.

Få inspiration til arbejdet.

 

Hent som PDF-fil her.

 


IT  & MEDIER I UNDERVISNINGEN

 
   
Kommunernes Skolebiblioteksforening udgiver hermed nyt inspirationsmateriale om, IT & medier i undervisningen.
Foreløbig ligger udgivelsen som elektronisk udgave. Vi håber, at vi på et senere tidspunkt kan få mulighed for at fremstille en trykt udgave.


Publikationen er udgivet med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.
 
   
   
   
 

   
 
 
 
DET MODERNE SKOLEBIBLIOTEK - webudgave
   
 
Kommunernes Skolebiblioteksforening udgiver hermed nyt inspirationsmateriale - "Det moderne skolebibliotek - En håndbog for politikere" som elektronisk udgave. 
Publikationen er også udkommet som bog i en revideret udgave (se ovenfor).

Publikationen er udgivet med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.
 

 


 KOLLEGAVEJLEDNING 

 
   
Kommunernes Skolebiblioteksforening udgiver hermed nyt inspirationsmateriale om, hvorledes skoler og skolebiblioteker kan arbejde med kollegavejledning.
Foreløbig ligger udgivelsen som elektronisk udgave. Vi håber, at vi på et senere tidspunkt kan få mulighed for at fremstille en trykt udgave.Publikationen er udgivet med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.
 

  


   

 LEKTIECAFÉER   

 

Hjælp og inspiration til, hvordan man kan etablere lektiecafé, på skolen eller folkebiblioteket. Vi bringer nogle af de erfaringer, som indtil nu er høstet i arbejdet med lektiehjælp, og vi beskriver konkrete eksempler på forskellige typer caféer.

Hent i PDF-format

 


 

 ANSVAR FOR LÆRING

 

I det fjerde hæfte i ? og Svar-serien sættes der fokus på skolebibliotekets muligheder for at styrke børns læring. Indholdet af dette hæfte er mere specifikt fagligt, men vil også med fordel kunne læses af politikere, skolebestyrel-sesmedlemmer og andre med interesse for området.

 


 

LÆRINGSRESSOURCER 

   

? og Svar-seriens femte hæfte har titlen LÆRINGSRESSOURCER - hvad og hvordan?
Dette hæfte sætter fokus på udviklingen inden for læringsressourcer. Tendenser, inddragelse af eksterne ressourcer, personressourcer m.v. berøres. Også fremtidens materialevalg bliver taget op til overvejelse. Hæftet henvender sig primært til skolens ansatte, men kan naturligvis også give inspiration til politikre, skolebestyrelsesmedlemmer og andre interesserede.

 


 OMTANKER!

Med kataloget OMTANKER! ønsker foreningen at give inspiration til kommuner og skoler, der skal indholdsbeskrive fremtidens velfungerende skolebibliotek/læringscenter.
 
 

 

Copyright © 2007 Kommunernes Skolebiblioteksforening