Kommunernes Skolebiblioteksforening

Samarbejdsrelationer

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre sætter samarbejde med ministerier, kommuner, andre organisationer, uddannelsesinstitutioner og skoler højt.

Råd, nævn og arbejdsgrupper

Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre i Undervisningsministeriet - Lille RUF
(Liselotte Hillestrøm og Michael Nøhr.)
 
Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, Kulturstyrelsen - Store RUF
(Anette Grønholt Andersen.)
 
DM i oplæsning
Aalborg Bibliotekerne og Herning Centralbibliotek
 
Biblioteksparaplyen
Sammen med øvrige biblioteksorganisationer
(Liselotte Hillestrøm)
 
Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab
(Liselotte Hillestrøm)
 
Edvard Pedersens Biblioteksfond
(Liselotte Hillestrøm)
 
Biblioteksrådet
(Kent Poulsen)
 
 
Projekter
  
Indsamling af data om eksisterende integrerede biblioteker og oprettelse af database med informationer. Læs mere under "Projekter".
Støttet af Edvard Pedersens Biblioteksfond.
(Gitte Frausing og Anette Andersen)
 
 

Afsluttede arbejdsgrupper og projekter

Fra e-bog til i-bog. Litteraturlæsning med nye medier. Læs mere under "Projekter".
Støttet af Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.
(Gitte Frausing, Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen)
   
   

Skolebiblioteket og naturfag (fase 1 & 2) – projekt om udvikling af naturfaglige kompetencer på skolebiblioteket:
Samarbejde med Danmarks Skolebibliotekarer og Dansk Naturvidenskabsformidling.
Støttet af Udviklingspuljen for skole- og folkebiblioteker.
(Karin Gaardsted og Hedvig Godsk) 
 
Lektiecaféer 2
Håndbogen skal afspejle mangfoldigheden af de nuværende muligheder på lektiehjælpsområdet og er tænkt som et praktisk værktøj, der kan understøtte etableringen af nye lektiehjælpsordninger.
Samarbejde med Integrationsministeriet, Dansk flygtningehjælp, Ungdommens Røde Kors og Red Barnets Ungdom m.fl.
(Maria Eriksen Britt og Gitte Frausing)
 
Skolebiblioteket og praktisk-musiske fag
Projektet sætter fokus på målsætning og evaluering samt på om målrettet samarbejde mellem skolebiblioteksteamet, faglærerne og kunstnere kan højne kvaliteten og udbyttet af de
praktisk-musiske fag.
Samarbejde med fire folkeskoler.
(Hedvig Godsk)
Nye samarbejdsformer
Rapporten vedrørende fremtidens biblioteksbetjening af børn peger på et behov for en ny opgavefordeling mellem skole- og folkebiblioteker og nye samarbejdsformer med det formål at skabe det mest optimale bibliotekstilbud til børn. Projektet kan være med til at bane vejen for nye måder at løse opgaverne på og i fællesskab udvikle nye og bedre tilbud til børnene.
Samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet, Danmarks Skolebibliotekarer og fem kommuner
(Karin Gaardsted)

Arbejdsgruppe om fremtidens biblioteksbetjening af børn, Kulturministeriet
(Karin Gaardsted)

Lektiecaféer:
Samarbejde med Integrationsministeriet, Biblioteksstyrelsen og Statsbiblioteket om fremstilling af katalog om lektiecafeer
(Gitte Frausing og Karin Gaardsted)
 
NETPILOT (tidligere Enter X) – projekt om styrkelse af børns internetkompetencer:
Støttet af Udviklingspuljen for skole- og folkebiblioteker.
Samarbejde med Danmarks Skolebibliotekarer, Odense Kommune, Københavns Kommune, Herning Centralbibliotek, Roskilde Centralbibliotek og Holbæk Seminarium samt Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
(KarinGaardsted som repræsentant i styregruppe og projektgruppe)

 

 

 
Copyright © 2007 Kommunernes Skolebiblioteksforening - pagedesign.dk